DUG OUTS

Dat ze bij ons momenteel lekker aan het voetballen zijn is niet het enige waar onze jongens druk mee bezig zijn!

Van het geld via Rene v/d Gijp (Voetbal Inside) verkregen, zijn onze jongens druk aan het ontwerpen/tekenen geweest. Inkoop, ontwerp en uitvoering gebeurt in eigen beheer!

Wat een klasse en inzet!

Hier volgen wat foto’s van het proces.

post

Zomerstop!

Geachte leden,

Na bijna 3 maanden stilstand hebben we in Juni weer een voorzichtige start kunnen maken.

In eerste instantie met het hervatten van de jeugdtrainingen en daarna de trainingen van de senioren.

Per begin Juli zijn we met de vakanties voor de deur gestopt met de trainingen en komt er een einde aan dit bijzondere seizoen.

We bedanken iedereen voor de medewerking aan dit seizoen en voor het opbrengen van begrip en geduld die de situatie rondom het Corona virus met zich heeft meegebracht.

De start van het nieuwe wedstrijd seizoen is door de KNVB voorlopig nog vastgesteld op: 29/30 augustus, start Beker competitie senioren en jeugd.

19/20 september, start reguliere competitie senioren en jeugd.

18 september (vrijdag), start 7×7 competitie reeks

Zodra de competitie indelingen en wedstrijd schema’s zijn vastgesteld door de KNVB zal dit middels de Voetbal.nl App voor iedereen zichtbaar zijn.

De aanvang van de trainingen voor volgend seizoen zullen ergens begin augustus liggen, informatie hierover ontvangen jullie van de betreffende teamleiders en/of trainers.

Dit jaar bestaat onze vereniging 80 jaar, in gezamenlijk overleg heeft het bestuur besloten de festiviteiten rondom dit jubileum te verplaatsen naar een datum in 2021, hierover volgt in de toekomst nog nadere informatie.

Tot slot wensen we iedereen nog een fijne vakantie, en zien we jullie allemaal graag terug bij de start van het volgende seizoen.

Namens het bestuur van S.V. Heerewaarden

post

Versoepeling regels Corona-virus!

Geachte leden,

Na versoepeling van de regels ivm Corona virus is het mogelijk om met de jeugd t/m 18 jaar de trainingen weer te hervatten.
Omdat het onderhoud van de velden net is uitgevoerd, is er eerst gekeken naar een alternatieve locatie om te gaan trainen met de jeugd.
Watersport Centrum Heerewaarden heeft hiervoor aangeboden het speelveld op de camping beschikbaar te stellen.
Na overleg met de onderhoudsafdeling van de gemeente is ook voorgesteld om (een gedeelte ) van het hoofdveld van Heerewaarden hiervoor te gaan gebruiken.

De voorbereidingen hiervoor zijn we aan het uitvoeren, de bedoeling is dat we op Donderdag 14 Mei a.s. de eerste training kunnen laten plaatsvinden, dit met in acht name van de richtlijnen die hiervoor door o.a. Gemeente, Overheid en KNVB zijn verstrekt.

De jeugdleden ( voorlopig t/m JO12 ) en hun ouders die het betreft, worden vooraf geïnformeerd wanneer en voor welke leeftijdscategorie de training plaats gaat vinden.

Omdat het de samenwerking betreft tussen VV Alem, RKVSC en SV Heerewaarden loopt de communicatie via de jeugdcommissies van deze verenigingen. Het bestuur van SV Heerewaarden zal voor de organisatie en het mogelijk maken van de trainingen zorgen. Hierbij worden wij ondersteund door de jeugdcommissies.

De trainingen voor de hogere leeftijdscategorieën kunnen, ondanks dat hiervoor ook een versoepeling is, nog niet plaatsvinden. Dit omdat hierdoor het herstel van de velden teveel wordt gehinderd.

Namens bestuur SV Heerewaarden

post

UPDATE maatregelen coronacrisis

Beste sportvrienden.

Vanaf 15 maart jl. leeft Nederland in een aangepaste en beperkte samenleving waarin vrij bewegen best lastig is, ook de jeugd heeft zich in de afgelopen periode moeten aanpassen van overal vrij spelen naar zo veel mogelijk binnenblijven, voetballen en trainen mocht niet en de amateurcompetitie was in een keer afgelopen kondigde premier Rutte aan.

Dat was voor onze verenigingen even schrikken, geen trainingen, geen voetbal, geen kampioenen of degradanten en dus ook geen inkomsten, de deuren op slot, de voorraad op datum gaan checken, de waterleidingen legionella proef maken en alvast gaan nadenken hoe dit het volgende seizoen allemaal zou moeten gaan lopen.

Na het bericht van premier Rutte heeft de gemeente contact gezocht met de verenigingen om de velden dan maar eerder groot onderhoud te geven, normaliter start dit eind mei, begin juni maar nu lag de mogelijkheid open om hier al eind april mee te starten, er zou immers toch niet meer gevoetbald mogen worden dit seizoen. 

Groot voordeel hierbij is dat de velden dan voor de start van het nieuwe seizoen voldoende tijd hebben gehad om te herstellen, het gras goed geworteld is en we dus bij de eerste trainingen weer op een mooi veld aan de slag kunnen.

De verenigingen hebben dus ingestemd met eerder opstarten van groot onderhoud en dat is opgestart vanaf 15 april.

Op 21 april heeft premier Rutte vervolgens weer een toespraak gehouden over de ontwikkelingen van het Corona virus en de daarbij behorende vervolgstappen. Tot ieders verbazing kwam het bericht dat de sportende jeugd tot 18 jaar, vanaf 29 april weer zou mogen gaan trainen. Onder bepaalde voorwaarden! Maar er was dus weer een mogelijkheid om in beweging te gaan komen.

Dat was dus weer even schrikken voor onze verenigingen, want het lijkt een mooi bericht maar niet als je net de velden onbespeelbaar hebt gemaakt.

Vanuit de jeugdleiders kwamen er uiteraard direct vragen over mogelijkheden en onmogelijkheden, diverse initiatieven en ideeën passeerden via de jeugdleiders app.

De jeugdcommissie heeft toen contact gezocht met de gemeente en daar de vraag gesteld of er vanuit de gemeente nadere informatie zou volgen over te volgen richtlijnen en eventuele verordeningen. 

Vanuit de gemeente is deze informatie aangeleverd en gisteren heeft de jeugdcommissie hier over vergaderd.

Het doet ons pijn om te moeten mededelen dat we voor onze jeugd op dit moment GEEN mogelijkheid kunnen bieden om de trainingen te hervatten.

De hoofdreden hiervan is dat onze velden gewoonweg niet bespeelbaar zijn voor minimaal 8 – 10 weken.

Alternatieven zijn er op dit moment nog niet, sporthallen zijn nog gesloten en de buurverenigingen die kunstgras hebben zijn nog volop bezig om hun mogelijkheden en onmogelijkheden te bekijken.  

We kunnen wel toezeggen dat we voor het nieuwe seizoen eerder met de voorbereidingen kunnen starten mits de ontwikkelingen van het Coronavirus het toelaten uiteraard.

Afhankelijk van wel of geen vakantie, beschikbare trainers etc., zouden de trainingen ergens in juli al opgestart kunnen worden.

Helaas kunnen we jullie geen beter bericht brengen voor nu, mocht het mogelijk zijn om in mei of juni nog in een sporthal te kunnen sporten in groepsverband dan zullen we hier direct de mogelijkheden in gaan bekijken om wellicht nog een soort van seizoen afsluiting met je team te kunnen doen.

We zullen deze eventuele mogelijkheden dan bespreken  in overleg met de aangestelde sportcoaches vanuit de gemeente.

Voor nu wensen we iedereen veel gezondheid toe en probeer fit te blijven door zelf te sporten de komende tijd.

Sportieve groet,

De jeugdcommissie van RKVSC, SV Heerewaarden en vv Alem.

Overlijden Ad Baggerman

Op Dinsdag 24 Maart jl ontvingen wij het bericht van het 

overlijden van ons oud bestuurs -en erelid

Ad Baggerman

Ad heeft zich gedurende een periode van 70 jaar binnen onze vereniging ingezet,

waarvoor wij hem altijd dankbaar zullen blijven en in onze herinnering zullen meedragen.

Wij condoleren Ria en familie met dit verlies en wensen jullie  veel sterkte

 in deze toch al moeilijke tijden.

Namens bestuur, leden, ereleden, vrijwilligers en oud-leden van sv Heerewaarden

Een rood zwarte groet vanuit Heerewaarden